เตือนประชาชน ฝนตกน้ำขัง ระวังโรคฉี่หนู

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

เตือนประชาชน ฝนตกน้ำขัง ระวังโรคฉี่หนู 

เตือนประชาชน ฝนตกน้ำขัง ระวังโรคฉี่หนู

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-02  |   ข่าววันที่: 2019-07-02 |  อ่าน: 91 ครั้ง
 

                      ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน หลายพื้นที่ฝนตกหนักมีน้ำท่วมขัง ดินโคลนชื้นแฉะ ประชาชนที่ต้องสัมผัสดินและเดินลุยน้ำเป็นเวลานาน ๆ อาจทำให้ป่วยด้วยโรคฉี่หนู หรือเปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) ซึ่งเชื้อโรคมักจะปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำขัง พื้นดินโคลน หรือพื้นที่มีหนูอาศัยอยู่ชุกชุม เช่น ตลาด คันนา สวน รวมทั้งในบ้าน โดยเชื้อโรคจะผ่านเข้าสู่ร่างกายได้ทางบาดแผล รอยขีดข่วน ผิวหนังที่แช่น้ำเป็นเวลานาน หรือเยื่อบุตา รวมถึงอาหารและน้ำดื่มที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน

                      กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ แนะนำวิธีป้องกันให้ประชาชน โดยไม่ย่ำน้ำท่วมขัง ดินโคลน พื้นที่ชื้นแฉะด้วยเท้าเปล่า สวมรองเท้าบู๊ท ถุงพลาสติกสะอาด หรือวัสดุที่กันน้ำได้เพื่อป้องกันเท้าสัมผัสเชื้อโรคโดยตรง หมั่นดูแลทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ ล้างมือ ล้างเท้า และเช็ดให้แห้งหลังลุยน้ำ ควรเก็บอาหารและน้ำดื่มให้มิดชิด เลี่ยงการรับประทานอาหาร เครื่องดื่มโดยใช้ปากสัมผัสโดยตรงจากกระป๋องหรือขวด เนื่องจากอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อน และสำหรับเกษตรกรผู้ที่ต้องสัมผัสมูลสัตว์หรือสิ่งสกปรก ควรล้างมือและอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังเสร็จจากการทำงาน ควรกำจัดขยะและเศษอาหารในบ้านเรือนรวมถึงสถานที่ทำงานให้สะอาดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนู

                      โดยผู้ป่วยโรคฉี่หนูจะมี ลักษณะอาการ คือ มีไข้เฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่น่องและโคนขา บางรายอาจมีอาการปวดหัว ตาแดง แต่จะมีบางส่วนซึ่งมีอาการรุนแรง เช่น มีอาการไตวาย (ปัสสาวะไม่ออก) ตับวาย (ตัวเหลือง ตาเหลือง) อาจมีอาการเหนื่อย ไอเป็นเลือด และช็อค (ไม่รู้สึกตัว) ในหลายครั้งผู้ป่วยจะรอให้มีอาการหนักแล้วจึงมารักษาทำให้ผู้ป่วยมักจะเสียชีวิต จึงขอให้ผู้ที่มีอาการดังกล่าว รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการลุยน้ำให้ทราบ เพื่อประเมินการรักษาได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานต้องระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงติดโรคสูง ที่สำคัญอย่าซื้อยากินเอง เพราะอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้ ประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422


 Tags

  •  บทความ
  • หลักเกณฑ์ประเมินผล 2562 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คู่มือการให้บริการ คู่มือปฏิบัติงานกรมประมง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560 สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 คู่มือโครงการงบประมาณ 2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 62 พื้นที่จังหวัดสกลนคร .. (3,611)  มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (820) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.. (796) กิจกรรม5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (652) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง วันที่ 28 มิ.ย.60.. (598) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (592) กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลแปลงเพศ .. (589) ประชาสัมพันธ์จัดงานเทศกาลกินปลาส้ม .. (482) งานเทศกาลกินปลาส้ม .. (466) ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์ .. (462) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (415) สำรวจความต้องการ เจ้าของศูนย์ ศพก... (404) งาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร.. (391) ประชุมพบปะตามกิจกรรม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (387) เทศกาลกินปลาเข็งยักษ์ 2561.. (383) คณะผู้ตรวจราชการ ระดับกระทรวง ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร.. (360) ประกาศจังหวัดสกลนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกพันธุ์ปลาหมอไทยแปลงเพศขนาด ๒.๕-๓ เซนติเมตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศ โครงกา.. (339) ประกวดประมงอาสาดีเด่น ระดับเขต 11.. (317) ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง .. (306) กิจกรรมมีอยู่มีกินเพราะปลานิลของพ่อ.. (295)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000