กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมรองรับอุทกภัย

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมรองรับอุทกภัย 

กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมรองรับอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ตลอด 24 ชั่วโมง

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-02  |   ข่าววันที่: 2019-07-02 |  อ่าน: 36 ครั้ง
 

                 ขณะนี้หลายภูมิภาคมีฝนตกและลมกรรโชกแรง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ต้นไม้ล้มทับเส้นทาง ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ดังนั้น เพื่อป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น กรมทางหลวง จึงสั่งการให้สำนักงานทางหลวง ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน และแขวงทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทาง ไม่ให้มีหลมบ่อ สำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ สะพาน ระบบระบายน้ำ ร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน และดำเนินการขุดลอกร่องน้ำบริเวณสองข้างทาง ทำความสะอาดอาคารระบายน้ำ กำจัดเศษขยะ วัชพืชไม่ให้กีดขวางทางระบายน้ำ และตัดแต่งกิ่งไม้ รวมถึง จัดเตรียมเครื่องจักร ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ สิ่งอำนวยความปลอดภัย อาทิ ป้ายจราจร หลักนำทางไฟกระพริบ ให้สามารถใช้งานได้ทันที

                  ในกรณีเมื่อเกิดภัยพิบัติได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้บริหารในพื้นที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีจนกว่าสถานการณ์จะยุติ หากเกิดเหตุทางขาด สะพานขาดหรือชำรุดให้แต่ละหน่วยงานบูรณาการระหว่างกันเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร และสะพานเบลีย์ เข้าดำเนินการแก้ไขโดยทันที พร้อมทั้งติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ การเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด

                   นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ปรับปรุงดูแลทางเดินเท้าให้สะอาด ปลอดภัยต่อการใช้งานในช่วงหน้าฝน โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชน โรงเรียนและโรงพยาบาล ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจรบนถนนทางหลวงในพื้นที่ประสบอุทกภัย และขอรับความช่วยเหลือ หรือแจ้งเหตุบนทางหลวง ได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง


 Tags

  •  บทความ
  • หลักเกณฑ์ประเมินผล 2562 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คู่มือการให้บริการ คู่มือปฏิบัติงานกรมประมง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560 สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 คู่มือโครงการงบประมาณ 2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 62 พื้นที่จังหวัดสกลนคร .. (3,611)  มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (820) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.. (796) กิจกรรม5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (652) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง วันที่ 28 มิ.ย.60.. (597) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (592) กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลแปลงเพศ .. (589) ประชาสัมพันธ์จัดงานเทศกาลกินปลาส้ม .. (482) งานเทศกาลกินปลาส้ม .. (466) ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์ .. (462) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (415) สำรวจความต้องการ เจ้าของศูนย์ ศพก... (404) งาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร.. (391) ประชุมพบปะตามกิจกรรม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (387) เทศกาลกินปลาเข็งยักษ์ 2561.. (383) คณะผู้ตรวจราชการ ระดับกระทรวง ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร.. (360) ประกาศจังหวัดสกลนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกพันธุ์ปลาหมอไทยแปลงเพศขนาด ๒.๕-๓ เซนติเมตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศ โครงกา.. (339) ประกวดประมงอาสาดีเด่น ระดับเขต 11.. (317) ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง .. (306) กิจกรรมมีอยู่มีกินเพราะปลานิลของพ่อ.. (295)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000