คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

เกษตรทฤษฎีใหม่

 เผยเเพร่: 2019-06-13  |   ข่าววันที่: 2019-06-13 |  อ่าน: 145 ครั้ง
 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562  น.ส.เรณู สิริมงคลถาวร ประมงจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ดำเนินกิจกรรมยกระดับเกษตรกรต้นแบบทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2562  ร่วมกับประมงอำเภอ โดยดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ในปี 2560 และปี 2561 ให้เป็นต้นแบบทฤษฎีใหม่ด้านการประมงที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ในอนาคต  ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบในอำเภอคำตากล้า กิจกรรมหลักทำการเพาะเลี้ยงลูกอ๊อด 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 62 พื้นที่จังหวัดสกลนคร .. (4,412)  มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (1,027) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.. (945) กิจกรรม5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (756) กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลแปลงเพศ .. (743) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (739) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง วันที่ 28 มิ.ย.60.. (687) ประชาสัมพันธ์จัดงานเทศกาลกินปลาส้ม .. (626) งานเทศกาลกินปลาส้ม .. (554) ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์ .. (545) เทศกาลกินปลาเข็งยักษ์ 2561.. (517) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (499) สำรวจความต้องการ เจ้าของศูนย์ ศพก... (471) ประชุมพบปะตามกิจกรรม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (468) งาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร.. (465) คณะผู้ตรวจราชการ ระดับกระทรวง ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร.. (461) ประกาศจังหวัดสกลนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกพันธุ์ปลาหมอไทยแปลงเพศขนาด ๒.๕-๓ เซนติเมตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศ โครงกา.. (450) โครงสร้างองค์กร.. (411) ประกวดประมงอาสาดีเด่น ระดับเขต 11.. (410) ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง .. (402)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000