อำนาจหน้าที่ 

อำนาจหน้าที่


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ...  220   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง   149  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร   143  ประกาศ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่    139  ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 24 รายการ   137  ประกาศ ห้ามทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือว่างไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน   129  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง   101  ประกาศขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   100  แผนปฏิบัติงานกรมประมง พ.ศ.2565   85  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565   72


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000    sakon_fpo@hotmail.com   042 713664   042 730470   แฟนเพจ