แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด 

ึคำสั่งจังหวัดสกลนคร

 เผยเเพร่: 2018-09-26  |   ข่าววันที่: 2018-09-26 |  อ่าน: 180 ครั้ง
 

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 3370/2561 

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 2466/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒืในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จึงออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคล ผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ดังต่อไปนี้

1. นายสมศักดิ์ อัตศรี     เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2. นายบุญพร้อม คำลือฤทธิ์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

...................


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 62 พื้นที่จังหวัดสกลนคร .. (4,933)  มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (1,102) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.. (985) กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลแปลงเพศ .. (805) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (789) กิจกรรม5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (788) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง วันที่ 28 มิ.ย.60.. (719) ประชาสัมพันธ์จัดงานเทศกาลกินปลาส้ม .. (676) งานเทศกาลกินปลาส้ม .. (591) ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์ .. (589) เทศกาลกินปลาเข็งยักษ์ 2561.. (549) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (524) คณะผู้ตรวจราชการ ระดับกระทรวง ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร.. (497) ประชุมพบปะตามกิจกรรม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (494) สำรวจความต้องการ เจ้าของศูนย์ ศพก... (492) งาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร.. (492) ประกาศจังหวัดสกลนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกพันธุ์ปลาหมอไทยแปลงเพศขนาด ๒.๕-๓ เซนติเมตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศ โครงกา.. (485) โครงสร้างองค์กร.. (467) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี.. (427) ประกวดประมงอาสาดีเด่น ระดับเขต 11.. (426)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000