มอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุก(zoning by agri-map)

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

มอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุก(zoning by agri-map) 

โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง

 เผยเเพร่: 2018-05-21  |   ข่าววันที่: 2018-05-19 |  อ่าน: 466 ครั้ง
 

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงนครพนม ได้นำปัจจัยการผลิต ได้แก่ อาหารปลากินพืช รำ ปูนขาว และปลาตะเพียน มอบให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุก (Zoning by Ari-map) สำหรับเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากปลูกข้าว เป็นขุดบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 18 ราย ในอำเภอพรรณานิคม อำเภอพังโคน อำเภอวาริชภูมิ อำเภอเมืองสกลนคร และอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

 Tags

  •  บทความ
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ยกเลิกประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560 สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 คู่มือโครงการงบประมาณ 2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000