มอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุก(zoning by agri-map)

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร


มอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุก(zoning by agri-map) 

โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง


วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงนครพนม ได้นำปัจจัยการผลิต ได้แก่ อาหารปลากินพืช รำ ปูนขาว และปลาตะเพียน มอบให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุก (Zoning by Ari-map) สำหรับเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากปลูกข้าว เป็นขุดบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 18 ราย ในอำเภอพรรณานิคม อำเภอพังโคน อำเภอวาริชภูมิ อำเภอเมืองสกลนคร และอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000    sakon_fpo@hotmail.com   042 713664   042 730470   แฟนเพจ