ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร


ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์ HOT ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์..คลิก

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง ปลาหมอสีคางดำ หมอมายัน และหมอบัตเตอร์ " เนื่องจากเป็นสัตว์น้ำต่างถ่ิ่น เพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศน์สัตว์น้ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาอธิบดี กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000  email  sakon_fpo@hotmail.com  โทรศัพท์ 042 713664  FAX 042 730470  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6