ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2018-01-08  |   ข่าววันที่: 2017-05-16 |  อ่าน: 184 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 62 พื้นที่จังหวัดสกลนคร .. (4,453)  มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (1,035) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.. (946) กิจกรรม5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (759) กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลแปลงเพศ .. (746) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง.. (741) กิจกรรม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง วันที่ 28 มิ.ย.60.. (688) ประชาสัมพันธ์จัดงานเทศกาลกินปลาส้ม .. (629) งานเทศกาลกินปลาส้ม .. (556) ประชาสัมพันธ์ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยงปลาหมอสี 3 สายพันธุ์ .. (548) เทศกาลกินปลาเข็งยักษ์ 2561.. (517) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (500) สำรวจความต้องการ เจ้าของศูนย์ ศพก... (472) ประชุมพบปะตามกิจกรรม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง.. (469) คณะผู้ตรวจราชการ ระดับกระทรวง ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร.. (469) งาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร.. (466) ประกาศจังหวัดสกลนคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกพันธุ์ปลาหมอไทยแปลงเพศขนาด ๒.๕-๓ เซนติเมตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศ โครงกา.. (451) โครงสร้างองค์กร.. (420) ประกวดประมงอาสาดีเด่น ระดับเขต 11.. (411) ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง .. (404)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000