ลงนาม MOU ปลาแรด ปลาบ้าคืนถิ่นสกลนคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร


ลงนาม MOU ปลาแรด ปลาบ้าคืนถิ่นสกลนคร 

ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาประจำอำเภอ (โพนนาแก้ว)


22 พ.ย.60 ว่าที่ ร.ท.สมพร กุลบุญ ประมงจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางสมพร จันทะพรม ประมงอำเภอวานรนิวาส ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)ประเมินและติดตามสภาพความเป็นจริง ร.ต.ท.กำจัด ผาใต้ ครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน ค็อกนิสไทยฯ่ รางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ครั้งที่11 พ.ศ.2560 พร้อมกันนี้ สนง.ประมงจังหวัดได้จัดให้มีบันทึกช่วยจำ(MOU) ความร่วมมือศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาประจำอำเภอ โครงการตามงบพัฒนาจังหวัด ระหว่างเทศบาลตำบลนาแก้วและ รร.ตชด.ค็อกนิสไทยฯ ในความร่วมมือเพาะพันธุ์ปลาแรดและปลาบ้า เพื่อเป็นปลาตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน บำรุงพันธุ์สัตว์น้ำในหนองหารและลำน้ำก่ำ
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000    sakon_fpo@hotmail.com   042 713664   042 730470   แฟนเพจ