ประกาศมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดจันทบุรี “ปิดฤดูน้ำแดง 2563” ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ช่วงเวลาวางไข่และเลี้ยงตัววัยอ่อนของสัตว์น้ำจืดในพื้นที่ เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ประกาศมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดจันทบุรี “ปิดฤดูน้ำแดง 2563” ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ช่วงเวลาวางไข่และเลี้ยงตัววัยอ่อนของสัตว์น้ำจืดในพื้นที่ เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่  

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประมง

 เผยเเพร่: 2020-06-10  |   ข่าววันที่: 2020-06-10 |  อ่าน: 142 ครั้ง
 

>>>เครื่องมือที่อนุญาตให้ใช้ในการทำการประมง<<<
1. ตะแกรง สวิงช้อน ยอ หรือชนาง ขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร และไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป
2. เบ็ดเดี่ยว สุ่ม ฉมวก ส้อม ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน
3. แหที่มีความลึกไม่เกิน 3 เมตร

XXX ฝ่าฝืนมีโทษปรับ ตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือปรับเท่าจำนวนห้าเท่าของจำนวนสัตว์น้ำ XXX

ทั้งนี้ กรมประมงขอให้พี่น้องเกษตรกรช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อทรัพยากรประมงน้ำจืดของไทยอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อเรา.. (3,468)  LBIS (Fisheries Map).. (2,229) โครงสร้างบริหาร/อำนาจหน้าที่ภายในสนง.ประมงจังหวัดจันทบุรี.. (1,435) ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง.. (1,413) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559.. (1,346) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,293) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (1,241) 5 – 29 ก.พ. 2563 กรมประมงเปิดขอใบอนุญาตทำประมง เตือนเรือประมงพาณิชย์รักษาสิทธิ ยื่นเรื่องก่อนขึ้นรอบการทำประมงใหม่ (2563 - 2564).. (1,153) มอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา+อาหารปลา)ศูนย์หลัก/เกษตรกรเครือข่าย ศพก.10 แห่ง จ.จันทบุรี.. (1,037) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (1,011) ประกาศกรมประมง ณ วันที่ 14 มิ.ย.2560 เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ ต้องปฏิบัติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560.. (848) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมงร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี.. (785) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น .. (746) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัต.. (731) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (720) กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และ เมียนมา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560.. (717) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดจันทบุรี.. (709) การต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (685) สรุปเครื่องมือทำการประมงพาณิชย์ที่จะขอรับอนุญาตใช้ทำการประมง รอบปี2561-2562.. (664) การขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก.. (659)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092