ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น  

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประมง

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-02-08  |   ข่าววันที่: 2018-02-07 |  อ่าน: 537 ครั้ง
 

การสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกาารผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ  ณ  สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี  สามารถเข้าดูรายละเอียดได้จาก Link ด้านล่างนี้

ประกาศ  =  http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180208101108_1_file.pdf 

ใบรับสมัคร =  http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180208101155_1_file.pdf 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อเรา.. (2,605)  LBIS (Fisheries Map).. (1,364) ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง.. (997) โครงสร้างบริหาร/อำนาจหน้าที่ภายในสนง.ประมงจังหวัดจันทบุรี.. (988) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559.. (954) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (905) มอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา+อาหารปลา)ศูนย์หลัก/เกษตรกรเครือข่าย ศพก.10 แห่ง จ.จันทบุรี.. (734) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (655) ประกาศกรมประมง ณ วันที่ 14 มิ.ย.2560 เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ ต้องปฏิบัติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560.. (600) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมงร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี.. (588) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น .. (537) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัต.. (532) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดจันทบุรี.. (509) ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (473) สรุปเครื่องมือทำการประมงพาณิชย์ที่จะขอรับอนุญาตใช้ทำการประมง รอบปี2561-2562.. (468) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (462) ทฤฎีแนวใหม่.. (460) กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และ เมียนมา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560.. (452) พัฒนาแปลงสาธิต/จุดเรียนรู้ด้านประมงร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ.ขลุง จ.จันทบุรี.. (421) การขอรับใบอนุญาตใช้ทำการประมงพาณิชย์ รอบปี2561-2562.. (420)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092