ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น  

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประมง

 เผยเเพร่: 2018-02-08  |   ข่าววันที่: 2018-02-07 |  อ่าน: 713 ครั้ง
 

การสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกาารผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ  ณ  สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี  สามารถเข้าดูรายละเอียดได้จาก Link ด้านล่างนี้

ประกาศ  =  http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180208101108_1_file.pdf 

ใบรับสมัคร =  http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180208101155_1_file.pdf 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อเรา.. (3,162)  LBIS (Fisheries Map).. (1,977) โครงสร้างบริหาร/อำนาจหน้าที่ภายในสนง.ประมงจังหวัดจันทบุรี.. (1,283) ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง.. (1,266) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559.. (1,216) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (1,131) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,069) มอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา+อาหารปลา)ศูนย์หลัก/เกษตรกรเครือข่าย ศพก.10 แห่ง จ.จันทบุรี.. (901) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (879) ประกาศกรมประมง ณ วันที่ 14 มิ.ย.2560 เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ ต้องปฏิบัติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560.. (765) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น .. (713) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมงร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี.. (704) 5 – 29 ก.พ. 2563 กรมประมงเปิดขอใบอนุญาตทำประมง เตือนเรือประมงพาณิชย์รักษาสิทธิ ยื่นเรื่องก่อนขึ้นรอบการทำประมงใหม่ (2563 - 2564).. (656) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดจันทบุรี.. (638) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัต.. (632) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (609) กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และ เมียนมา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560.. (597) ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (586) สรุปเครื่องมือทำการประมงพาณิชย์ที่จะขอรับอนุญาตใช้ทำการประมง รอบปี2561-2562.. (586) การขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก.. (576)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092