คู่มือการใช้งานโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) สำหรับใช้กับโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน)

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

คู่มือการใช้งานโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) สำหรับใช้กับโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน) 

ข้อมูลบริการประชาชน

 เผยเเพร่: 2021-09-17  |   ข่าววันที่: 2021-09-16 |  อ่าน: 28 ครั้ง
 

เกษตรกรและผู้ประกอบการ ทำการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) ในการซื้อ การขายกุ้งทะเล
โดยเริ่มต้นจากการออก FAPD คือ
1) การออกเอกสารแจ้งเกิด Naupliusและ การขายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ
2) การออกใบขาย (APD) เมื่อมีการซื้อขายสัตว์น้ำ การออกใบขาย (APD) จะออกเป็นทอดๆ
โดยข้อมูลการซื้อขาย (APD) จะถูกส่งต่อในระบบฯ โดยอัตโนมัติเป็นทอดๆ ไป และสามารถทำการสืบย้อนกลับได้
ซึ่งผู้ขายสามารถออกใบขาย ผู้ซื้อสามารถกดยืนยันการซื้อ ผ่านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ที่มีระบบ internetได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

 เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092