ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

01 โครงสร้างพื้นฐาน


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมงานโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย...  102   อบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน ภายใต้โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็...  81  อบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียนหลักสูตรการเลี้ยงปลาในบ่อโรงเรียน ณ โรงเรียนเพียงหลวง...  78  อบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียนหลักสูตรการเลี้ยงปลาในบ่อโรงเรียน ภายใต้โครงการสนับสน...  74  อบรมหลักสูตรโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำ โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำร...  72  บรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน ภายใต้โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็...  72  อบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน ภายใต้โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็...  70  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ( Fisheries Co- ordinator : FC ) ครั...  66  อบรมหลักสูตรโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำ โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำร...  65  อบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียนหลักสูตรการเลี้ยงปลาในบ่อโรงเรียน โครงการสนับสนุนด้าน...  63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

     ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่  ชั้น 1 ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000    fpo-maehongson@dof.in.th   053-611346   053-611346   แฟนเพจ