โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปลากินพืช จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปลากินพืช จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่

 เผยเเพร่: 2020-02-13  |   ข่าววันที่: 2020-02-21 |  อ่าน: 121 ครั้ง
 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงปี 2561)

อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อมูลพื้นฐาน

 • พื้นที่เลี้ยง :  14.12 ไร่
 • จำนวนสมาชิก : 48 ราย
 • เป็น Smart Farmer จำนวน 7 ราย // ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 3 ราย
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสัตว์น้ำ อำเภอแม่ลาน้อย 1 กลุ่ม
 • ส่งเสริมการผลิตสัตว์น้ำให้เข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัย GAP จำนวน 48 ราย
 • ผู้จัดการแปลง (ภาคราชการ) นางสาวศิริพร  วุทธาคง  ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ 099-3545982
 • ผู้จัดการแปลง (ภาคเกษตรกร) นายปริญญา  จิระมิตร  เบอร์โทรศัพท์ 086-4423695


 Tags

 •  Hit 20 อันดับ
 • รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (1,071)  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ เนื่องใน งานวันประมงน้อมเกล้าฯ "ปลานิลของพ่อ".. (644) ประกาศ แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมง ประจำปี 2560.. (535) หน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ.. (498) ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (457) ประวัติสำนักงาน.. (421) แบบเนอร์.. (410) ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.. (396) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา.. (383) ประชุมประชาคมภายใต้โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรกรด้านการประมง.. (370) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (361) อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านการประมง .. (351) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (324) สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่.. (310) ตรวจติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน.. (301) ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์และการประมง.. (299) ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์และการประมง.. (298) ตรวจติดตามงานโครงการ และเยี่ยมเยียนเกษตรกร ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน.. (297) มอบปัจจัยโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง .. (289) ประกาศ เตรียมการรับสถานการณ์ภัยธรมชาติ (อุทกภัย) ปี พ.ศ. 2560.. (266)

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

   ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่  ชั้น 1 ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000