ทบ.1/พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทบ.1/พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่

 เผยเเพร่: 2020-02-08  |   ข่าววันที่: 2021-04-02 |  อ่าน: 297 ครั้ง
 

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564

รายงานภาพรวมฟาร์มเลี้ยงระดับภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน      
       
อำเภอ จำนวนเกษตรกร เลี้ยงแบบยังชีพ - ปลาน้ำจืด เลี้ยงแบบยังชีพ - สัตว์น้ำอื่นๆ เลี้ยงแบบพาณิชย์ - ปลาน้ำจืด เลี้ยงแบบพาณิชย์ - สัตว์น้ำอื่นๆ เลี้ยงแบบพาณิชย์ - สัตว์น้ำสวยงาม
ทังหมด จำนวนเกษตรกร จำนวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) จำนวนเกษตรกร จำนวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) จำนวนเกษตรกร จำนวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) จำนวนเกษตรกร จำนวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) จำนวนเกษตรกร จำนวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง (ไร่)
ปาย 255 252 252 68.3780  -  -  - 2 2 0.33 1 1 0.01  -  -  -
ปางมะผ้า 100 99 99 12.5438 1 1 0.0090  -  -  -  -  -  -  -  -  -
เมืองแม่ฮ่องสอน 488 478 478 104.8740 9 9 0.4220 1 1 0.1375  -  -  -  -  -  -
ขุนยวม 256 253 253 83.9997 2 2 0.5250 1 1 0.2500  -  -  -  -  -  -
แม่ลาน้อย 165 163 163 50.1293 1 1 0.0125 1 1 4.0000  -  -  -  -  -  -
แม่สะเรียง 205 193 193 57.7907 5 5 0.1012 4 4 0.5425 2 2 0.2625 1 1 0.0260
สบเมย 147 146 146 37.3777 1 1 0.0110  -  -  -  -  -  -  -  -  -
รวม 1616 1584 1584 415.0932 19 19 1.0807 9 9 5.2600 2 2 0.2625 1 1 0.0260


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (1,212)  หน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ.. (826) ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ เนื่องใน งานวันประมงน้อมเกล้าฯ "ปลานิลของพ่อ".. (787) ประกาศ แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมง ประจำปี 2560.. (756) สัตว์น้ำประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน.. (745) ประวัติสำนักงาน.. (711) ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (622) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (605) แบบเนอร์.. (573) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน.. (572) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา.. (530) ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.. (515) ประชุมประชาคมภายใต้โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรกรด้านการประมง.. (490) อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านการประมง .. (489) สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่.. (435) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (431) ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์และการประมง.. (418) ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์และการประมง.. (414) ตรวจติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน.. (412) ตรวจติดตามงานโครงการ และเยี่ยมเยียนเกษตรกร ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน.. (412)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

     ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่  ชั้น 1 ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000