ทบ.1/พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทบ.1/พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่

 เผยเเพร่: 2020-02-08  |   ข่าววันที่: 2020-02-21 |  อ่าน: 99 ครั้ง
 

อำเภอ เลี้ยงแบบยังชีพ - ปลาน้ำจืด เลี้ยงแบบยังชีพ - สัตว์น้ำอื่นๆ เลี้ยงแบบพาณิชย์ - ปลาน้ำจืด เลี้ยงแบบพาณิชย์ - สัตว์น้ำอื่นๆ
จำนวนเกษตรกร จำนวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) จำนวนเกษตรกร จำนวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) จำนวนเกษตรกร จำนวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) จำนวนเกษตรกร จำนวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง (ไร่)
ปาย 257 257 68.4930  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ปางมะผ้า 97 97 13.5798 1 1 0.0090  -  -  -  -  -  -
เมืองแม่ฮ่องสอน 415 415 121.3190 5 5 2.8680  -  -  -  -  -  -
ขุนยวม 263 263 90.9522 2 2 0.5250 1 1 0.2500  -  -  -
แม่ลาน้อย 162 162 40.9818  -  -  - 1 1 4.0000  -  -  -
แม่สะเรียง 184 184 50.9141 2 2 0.2750 4 4 0.5425 2 2 0.2625
สบเมย 143 143 39.3319  -  -  -  -  -  -  -  -  -
รวม 1521 1521 425.5718 10 10 3.6770 6 6 4.7925 2 2 0.2625


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (1,071)  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ เนื่องใน งานวันประมงน้อมเกล้าฯ "ปลานิลของพ่อ".. (645) ประกาศ แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมง ประจำปี 2560.. (535) หน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ.. (499) ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (457) ประวัติสำนักงาน.. (422) แบบเนอร์.. (410) ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.. (397) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา.. (385) ประชุมประชาคมภายใต้โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรกรด้านการประมง.. (374) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (362) อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านการประมง .. (352) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (324) สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่.. (311) ตรวจติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน.. (302) ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์และการประมง.. (299) ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์และการประมง.. (299) ตรวจติดตามงานโครงการ และเยี่ยมเยียนเกษตรกร ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน.. (297) มอบปัจจัยโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง .. (290) ประกาศ เตรียมการรับสถานการณ์ภัยธรมชาติ (อุทกภัย) ปี พ.ศ. 2560.. (267)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

     ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่  ชั้น 1 ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000