วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศจร.เขต 2 (สงขลา) นำนโยบายกรมประมง "ประชาสัมพันธ์นำการจับกุมมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจตรา ติดตาม ควบคุมตรวจสอบ การเข้าออกของเรือประมง" วันนี้นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) ...

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศจร.เขต 2 (สงขลา) นำนโยบายกรมประมง "ประชาสัมพันธ์นำการจับกุมมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจตรา ติดตาม ควบคุมตรวจสอบ การเข้าออกของเรือประมง" วันนี้นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) ... 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-11-21  |   ข่าววันที่: 2019-11-21 |  อ่าน: 26 ครั้ง
 

  การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศจร.เขต 2 (สงขลา) นำนโยบายกรมประมง "ประชาสัมพันธ์นำการจับกุมมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจตรา ติดตาม ควบคุมตรวจสอบ การเข้าออกของเรือประมง" วันนี้นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ ได้จัดประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติของท่าเทียบเรือและผู้ประกอบการเรือประมงเกี่ยวกับการจัดทำ และบันทึกเอกสารในระบบตรวจสอบย้อนกลับ ให้กับผู้ประกอบการที่ศูนย์ฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงในการที่จะกระทำผิดกฏหมาย หรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากที่ระเบียบกำหนด ทั้งนี้ได้มาซักซ้อม ทำความเข้าใจในวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกันและเป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่กำหนด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 31 ราย ณ ห้องประชุมของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ซึ่งการจัดประชุมวันนี้เป็นการจัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์เป็นครั้งที่ 2ในรอบสับดาห์ ซึ่งชาวประมงและผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


 Tags

  •  บทความ
  • ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (2,106)  ประกาศรับสมัครงาน.. (1,208) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ).. (1,150) ประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ นักวิชาการตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ.. (1,097) วันที่ 10 มีนาคม 2560 พลเรือโท วรรณพล กล่อมแก้ว รอง หน.สล.ศปมผ. พร้อมคณะผู้ประเมิน Pipo audit team เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ชี้แนะแนวทางที่เป็นประโย.. (1,027) พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา).. (958) แบบ ศจร.3.. (958) ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา.. (955) อัตรา กำลัง ศจร เขต 2 สงขลา.. (926) แบบ ศจร.2 ใหม่.. (916) สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559.. (891) ภาระกิจการดำเนินงานที่สำคัญของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ในช่วงวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 1.วันที่ 23 เข้.. (887) ประชาสัมพันธ์.. (840) คู่มือการปฏิบัติงาน PIPO.. (813) แนวทางปฏิบัติของนายทะเบียนตามคำสั่งหัวหน้า คสช... (812) ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่.. (806) ขั้นตอนการแก้ไขขนาดเรือ_ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ.. (793) คำสั่ง กรมเจ้าท่า ที่ 340_2560.. (792) manual_IUUFishing.. (788) โครงสร้างกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำประมง.. (784)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000