ออกหน่วยให้บริการประชาชน “โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสระบุรี”

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

ออกหน่วยให้บริการประชาชน “โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสระบุรี”  

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-03-26  |   ข่าววันที่: 2019-03-26 |  อ่าน: 55 ครั้ง
 

26 มีนาคม 2562 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดสระบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดฯ

ในงานนี้ นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดสระบุรี ตัวแทนกรมประมง นำพันธุ์สัตว์น้ำเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30,000 ตัว เพื่อมอบให้ชุมชนนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ พร้อมทั้งมอบหมายนายเดชณรงค์ โพธิ์ศรี นักวิชาการประมง รับผิดชอบอำเภอเมือง พร้อมด้วยนายพงษ์ทอง ฉิมพลี เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน ด้านการประมง ณ บริเวณวัดหนองยาวใต้ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ขอขอบพระคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ที่ให้การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ในครั้งนี้


 Tags

  •  บทความ
  • ข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี...Update! การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมิน มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คู่มือการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย Work Manual การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง) (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย Department of Fisheries รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ที่จะหมดอายุในปี 60)
  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำจืดประจำจังหวัดสระบุรี (ปูน้ำตกสระบุรี).. (3,571)  หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.. (3,063) การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (2,004) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี.. (1,690) ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายราชการกรมประมง.. (1,458) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำ (มาตรา 60).. (1,341) คู่มือสำหรับประชาชน (ด้านประมง).. (1,245) พระราชกำหนดการประมง.. (1,244) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (938) วิสัยทัศน์ – พันธกิจ.. (926) คู่มือ ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ฉบับย่อ สำหรับประชาชน.. (845) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (770) ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ที่จะหมดอายุในปี 60).. (670) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามมีครอบครองใช้เครื่องมือประมง 6 ชนิด ฝ่าฝืนโทษหนัก.. (654) เรื่องดีๆ ช่วยบอกต่อ: ผลิตในแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรี! กุ้งก้ามกรามที่ชาวบ้านจับได้บริเวณแม่น้ำป่าสัก ณ วัดดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จ.. (629) ข้อมูลผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (617) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร.. (520) ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ โครงการ 9101 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอ กลุ่มผู้เลี้ยงกบ.. (512) สรุปข้อมูลด้านการประมง.. (487) ข้อมูลทั่วไปด้านประมง จังหวัดสระบุรี.. (428)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (Saraburi Fisheries Provincial Office) ที่ตั้ง: 123 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 Email: saraburi_fish@yahoo.com, fpo.saraburi1@gmail.com LINEID: fposaraburi QR Code Line การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย) โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล