โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-02-07  |   ข่าววันที่: 2019-02-06 |  อ่าน: 48 ครั้ง
 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางอรุณ เจริญสุข ประมงอำเภอพระพุทธบาท รับผิดชอบอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเฉลิมพระเกียรติทุกส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมพัฒนาทำตัดต้นไม้ ตัดหญ้า ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี


 Tags

  •  บทความ
  • ข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี...Update! การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมิน มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คู่มือการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย Work Manual การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง) (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย Department of Fisheries รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ที่จะหมดอายุในปี 60)
  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำจืดประจำจังหวัดสระบุรี (ปูน้ำตกสระบุรี).. (3,526)  หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.. (3,042) การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (1,970) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี.. (1,682) ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายราชการกรมประมง.. (1,411) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำ (มาตรา 60).. (1,330) คู่มือสำหรับประชาชน (ด้านประมง).. (1,239) พระราชกำหนดการประมง.. (1,235) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (928) วิสัยทัศน์ – พันธกิจ.. (924) คู่มือ ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ฉบับย่อ สำหรับประชาชน.. (836) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (747) ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ที่จะหมดอายุในปี 60).. (665) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามมีครอบครองใช้เครื่องมือประมง 6 ชนิด ฝ่าฝืนโทษหนัก.. (649) เรื่องดีๆ ช่วยบอกต่อ: ผลิตในแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรี! กุ้งก้ามกรามที่ชาวบ้านจับได้บริเวณแม่น้ำป่าสัก ณ วัดดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จ.. (625) ข้อมูลผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (611) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร.. (519) ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ โครงการ 9101 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอ กลุ่มผู้เลี้ยงกบ.. (505) สรุปข้อมูลด้านการประมง.. (485) ข้อมูลทั่วไปด้านประมง จังหวัดสระบุรี.. (417)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (Saraburi Fisheries Provincial Office) ที่ตั้ง: 123 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 Email: saraburi_fish@yahoo.com, fpo.saraburi1@gmail.com LINEID: fposaraburi QR Code Line การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย) โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล