ตลาดประมง สระบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี


ตลาดประมง สระบุรี  

Fisherman shop @Bangkhen

จุดจำหน่ายสินค้าประมงที่ สด สะอาด ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง: 50 เกษตรกลาง กรมประมง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900
เบอร์ติดต่อ : 02 561 1143 หรือ 02 940 6130-45 ต่อ 4408, 4306
Email : fishermanshop.bk@gmail.com

INFO: https://www.facebook.com/BangKhen2565

บริษัท เนทีฟ ฟู้ด จำกัด 

ที่ตั้ง: เลขที่ 96 หมู่ 4 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
เบอร์ติดต่อ : 081-9267972, 085-1776914
Email : nativefoodthailand@gmail.com

WWW: http://www.nativefoodthailand.com/
INFO: https://www.facebook.com/nativefoodthailand

มาณิการ์ ฟาร์มปูนา สระบุรี

ที่ตั้ง: 4/1 หมู่3 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
เบอร์ติดต่อ : 064 643 7365 หรือ 084 019 0079
Email : sintusongsang.puk@gmail.com

INFO: https://www.facebook.com/มาณิการ์-ฟาร์มปูนา-สระบุรี-102428425245591/

กลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยงปลาดุกแปลงใหญ่ อ.วังม่วง จ.สระบุรี

ที่ตั้ง: 58 หมู่ 3 บ้านหนองไทร ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
เบอร์ติดต่อ : 081 365 0634
FaceBooK : https://www.facebook.com/groups/172072787059984/

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตลาดประมง สระบุรี    257   ภารกิจประจำวัน 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี   207  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ติ...  194  ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาผู้เลี้ยงปลาในกระชัง บริเวณคลองระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค ...  162  กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื...  161  ภารกิจประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    123  ประกาศผลการตัดสิน ประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ "สัตว์น้ำมงคล" เนื่องในงานวันประมงน้...  119  กิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ...  113  ภารกิจประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    107  ภารกิจประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    95


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี SARABURI FISHERIES PROVINCIAL OFFICE ที่ตั้ง : 123 หมู่ 6 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2)            ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000           123 Moo 6, Saraburi Provincial Hall, Saraburi Fisheries Provincial Office (2nd floor)            Takud Sub-district, Mueang Saraburi District, Saraburi, 18000 การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย)                                       โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  Social Network     : fpo.saraburi1@gmail.com : Facebook สำนักงานประมงจังหวัด สระบุรี  LINEID : fposaraburi QR Code Line    ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    fpo.saraburi1@gmail.com   0 3634 0742   0 3634 0742   แฟนเพจ