กำหนดการห้องปฏิบัติการ และเงื่อนไขการให้บริการตรวจสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ ศพจ.เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) จะเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการห้องปฏิบัติการ และเงื่อนไขการให้บริการตรวจสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ ศพจ.เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) จะเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2016-12-26  |   ข่าววันที่: 2017-11-09 |  อ่าน: 1,398 ครั้ง
 

ตามที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ได้รับมอบหมายดำเนินการทดสอบหาสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ ตามโครงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมงของหน่วยงานภายใต้สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืด และสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ในปีงบประมาณ 2561 นั้น

ศูนย์ฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าห้องปฏิบัติการ จะดำเนินการเปิดให้บริการรับตัวอย่างได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป  เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ทั้งนี้สามารถ Download เอกสารเพื่อใช้ประกอบในการส่งตัวอย่างจำนวน 3 ฉบับ ได้ดังนี้

1. แบบฟอร์มส่งตัวอย่างสัตว์น้ำ https://drive.google.com/open…
2. เอกสารแบบแบบคำร้องขอทดสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ (F-4.4(1)) ฉบับที่ใช้ปัจจุบัน https://drive.google.com/open?id=1eemXO_VccQW5FgUQJwMYSkt4JdBXq2d-

3. เงื่อนไขการให้บริการทดสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ https://drive.google.com/open?id=1fdQkDyTKuYL3grf2Af571LLYGt4KRpkL

 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290