แผนงานและงบประมาณกรมประมง

 กองแผนงาน

แผนงานและงบประมาณกรมประมง 

บทความ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-02-07  |   ข่าววันที่: 2018-02-07 |  อ่าน: 3,782 ครั้ง
 

แผนปฏิบัติงานกรมประมง


เอกสารงบประมาณรายจ่าย


งบประมาณจำแนกรายจังหวัด


รายงานประจำปีกรมประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แผนงานและงบประมาณกรมประมง.. (3,782)  เอกสารวิชาการ.. (1,322) การประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง.. (928) รายงานการประชุมวิชาการประมง.. (883) การประชุม การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ.. (882) การประชุม การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (685) การประชุม แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (623) รางวัลการประเมินผลงานของผู้ประสานงานฯจากหน่วยงานต่างๆของกรมประมง.. (616) ประชุม แผนการปฏิบัติงานและรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.. (604) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561).. (559) อวยพรปีใหม่ อธิบดี และรองอธิบดี กรมประมง ประจำปี พ.ศ. 2561.. (545) ประชุมผู้ประสานงานด้านแผนงานและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2561.. (499) ประชุม การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.. (463) การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.. (403) รายละเอียดและกำหนดการการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2562.. (375) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (359) เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2562 (บทคัดย่อ,รายงานการประชุมฯ ในรูปแบบ Digital File,แผนที่ห้องประชุมฯ).. (337) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ.. (333) รายงานการประชุมวิชาการประมง พ.ศ.2561.. (300) เอกสารงบประมาณรายจ่าย (เขียว).. (298)

    Copyright © 2016-2019 กองแผนงาน

     กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น5 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 อีเมล์ - กลุ่มแผนงานและงบประมาณ : plandof01@gmail.com อีเมล์ - กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ : planandbudget2@gmail.com อีเมล์ - กลุ่มบริหารงานวิจัย : fishresearch3616@gmail.com