แผนงานและงบประมาณกรมประมง

 กองแผนงาน

แผนงานและงบประมาณกรมประมง 

บทความ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-02-07  |   ข่าววันที่: 2018-02-07 |  อ่าน: 2,997 ครั้ง
 

แผนปฏิบัติงานกรมประมง


เอกสารงบประมาณรายจ่าย


งบประมาณจำแนกรายจังหวัด


รายงานประจำปีกรมประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แผนงานและงบประมาณกรมประมง.. (2,997)  เอกสารวิชาการ.. (819) การประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง.. (814) การประชุม การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ.. (759) การประชุม การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (583) รายงานการประชุมวิชาการประมง.. (556) รางวัลการประเมินผลงานของผู้ประสานงานฯจากหน่วยงานต่างๆของกรมประมง.. (535) การประชุม แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (518) ประชุม แผนการปฏิบัติงานและรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.. (493) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561).. (476) อวยพรปีใหม่ อธิบดี และรองอธิบดี กรมประมง ประจำปี พ.ศ. 2561.. (469) ประชุมผู้ประสานงานด้านแผนงานและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2561.. (415) ประชุม การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.. (362) การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.. (324) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ.. (244) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (219) ประชุมชี้แจง การใช้งานระบบบริหารงบประมาณ.. (218) เอกสารงบประมาณรายจ่าย (เขียว).. (215) รายงานการประชุมวิชาการประมง พ.ศ.2561.. (203) รายงานประจำปีกรมประมง.. (190)

    Copyright © 2016-2019 กองแผนงาน

     กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น5 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 อีเมล์ - กลุ่มแผนงานและงบประมาณ : plandof01@gmail.com อีเมล์ - กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ : planandbudget2@gmail.com อีเมล์ - กลุ่มบริหารงานวิจัย : fishresearch3616@gmail.com