แผนงานและงบประมาณกรมประมง

 กองแผนงาน

แผนงานและงบประมาณกรมประมง 

บทความ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-02-07  |   ข่าววันที่: 2018-02-07 |  อ่าน: 1,624 ครั้ง
 

แผนปฏิบัติงานกรมประมง


เอกสารงบประมาณรายจ่าย


งบประมาณจำแนกรายจังหวัด


รายงานประจำปีกรมประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แผนงานและงบประมาณกรมประมง.. (1,624)  การประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง.. (608) การประชุม การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ.. (521) การประชุม การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (448) เอกสารวิชาการ.. (435) การประชุม แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (401) รางวัลการประเมินผลงานของผู้ประสานงานฯจากหน่วยงานต่างๆของกรมประมง.. (389) รายงานการประชุมวิชาการประมง.. (378) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561).. (335) อวยพรปีใหม่ อธิบดี และรองอธิบดี กรมประมง ประจำปี พ.ศ. 2561.. (317) ประชุมผู้ประสานงานด้านแผนงานและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2561.. (282) การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.. (173) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ.. (104) ประชุม แผนการปฏิบัติงานและรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.. (90) รายงานการประชุมวิชาการประมง พ.ศ.2561.. (68) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (53) ประชุมชี้แจง การใช้งานระบบบริหารงบประมาณ.. (51) เอกสารงบประมาณรายจ่าย (เขียว).. (50) หลักเกณฑ์การปฏิบัติ การนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ กรมประมง.. (35) รายงานประจำปีกรมประมง.. (23)

    Copyright © 2016-2018 กองแผนงาน

     กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น5 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 อีเมล์ - กลุ่มแผนงานและงบประมาณ : plandof01@gmail.com อีเมล์ - กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ : planandbudget2@gmail.com อีเมล์ - กลุ่มบริหารงานวิจัย : fishresearch3616@gmail.com