แผนงานและงบประมาณกรมประมง

 กองแผนงาน

แผนงานและงบประมาณกรมประมง 

บทความ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-02-07  |   ข่าววันที่: 2018-02-07 |  อ่าน: 4,436 ครั้ง
 

แผนปฏิบัติงานกรมประมง


เอกสารงบประมาณรายจ่าย


งบประมาณจำแนกรายจังหวัด


รายงานประจำปีกรมประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แผนงานและงบประมาณกรมประมง.. (4,436)  เอกสารวิชาการ.. (1,509) รายงานการประชุมวิชาการประมง.. (1,016) การประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง.. (976) การประชุม การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ.. (945) การประชุม การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (732) การประชุม แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (685) รางวัลการประเมินผลงานของผู้ประสานงานฯจากหน่วยงานต่างๆของกรมประมง.. (652) ประชุม แผนการปฏิบัติงานและรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.. (638) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561).. (601) อวยพรปีใหม่ อธิบดี และรองอธิบดี กรมประมง ประจำปี พ.ศ. 2561.. (584) ประชุมผู้ประสานงานด้านแผนงานและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2561.. (547) ประชุม การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.. (531) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (467) รายละเอียดและกำหนดการการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2562.. (467) การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.. (440) เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2562 (บทคัดย่อ,รายงานการประชุมฯ ในรูปแบบ Digital File,แผนที่ห้องประชุมฯ).. (374) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ.. (369) เอกสารงบประมาณรายจ่าย (เขียว).. (361) รายงานการประชุมวิชาการประมง พ.ศ.2561.. (348)

    Copyright © 2016-2019 กองแผนงาน

     กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น5 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 อีเมล์ - กลุ่มแผนงานและงบประมาณ : plandof01@gmail.com อีเมล์ - กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ : planandbudget2@gmail.com อีเมล์ - กลุ่มบริหารงานวิจัย : fishresearch3616@gmail.com