การสืบค้นใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบสำคัญฯ ผ่านระบบควบคุมสินค้าอาหารสัตว์น้ำทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Aquafeed) สำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป

 กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ


การสืบค้นใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบสำคัญฯ ผ่านระบบควบคุมสินค้าอาหารสัตว์น้ำทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Aquafeed) สำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ด้วยกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ เปิดให้บริการยื่นคำขอผ่านระบบควบคุมสินค้าอาหารสัตว์น้ำทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Aquafeed) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์น้ำ นั้น กลุ่มวิจัยและควบคุมมาตรฐานอาหารสัตว์น้ำ จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการสืบค้นใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบสำคัญฯ ผ่านระบบควบคุมสินค้าอาหารสัตว์น้ำทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Aquafeed) สำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การแจ้งเตือนอาหารสัตว์น้ำผิดกฎหมาย   161   การขอเอกสารรับแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ (อาหารสัตว์น้ำ) กรณีอาหารสัตว์อื่นนอก...  150  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน...  148  ระบบบริการผู้ประกอบการอาหารสัตว์น้ำออนไลน์    129  การขอเอกสารรับแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (น.อ.๒) (อาหารสัตว์น้ำ) กรณีอาห...  126  ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการของกลุ่มวิจัยและควบคุมมาตรฐานอาหารสัตว์น้ำ กพอ.   109  ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฉบับที่ 16/2565    98  การคาดคะเนปริมาณความชื้นจากปริมาณน้ำอิสระในอาหารสัตว์น้ำ   93  ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์น้ำ พร้อ...  81  ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยแห้งด้วยไนโตรเจน พร้อมอุปกรณ์ จำ...  63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ

     กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ อาคารปลอดประสพ ชั้น 5 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    aquafeed61@gmail.com   025620600-15 ต่อ 4518, 4520   025620513   แฟนเพจ