ศทส. เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ Thai GIS User Conference 2017

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (พทภ.)

ศทส. เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ Thai GIS User Conference 2017 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-09-11  |   ข่าววันที่: 2017-08-31 |  อ่าน: 448 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง โดยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน “สัมมนาวิชาการด้านระบบภูมิศาสตร์และสารสนเทศ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2017” Thai GIS User Conference 2017 (TUC 2017) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นโดยบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งงานจัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพ แนะนำ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และงานสำรวจอย่างครบวงจรเป็นพื้นที่ให้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ใช้งานกว่าพันคน เกี่ยวกับเทคโนโลยี GIS และการนำไปใช้เพื่อรองรับการดำเนินงานทางด้านธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่เพื่อการก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบโดยเน้นการทำงานที่เชื่อมต่อถึงกันได้อย่างไร้ขีดจำกัด

 

ขอบคุณที่มาจาก :http://www.esrith.com/th/tuc2017/index.html


  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อเรา.. (1,960)  แบบรายงานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ Fisheries Map.. (1,916) แบบฟอร์มเปล่าการนำเข้าข้อมูล กษ.02.. (1,775) รายงานข้อมูล ทบ.1 และ ทบ.2 ปีงบ 2563.. (1,737) แบบฟอร์มขอรับบริการจัดทำแผนที่ ปีงบฯ2564.. (1,663) ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2563.. (1,564) งานมหกรรม EECi อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรี.. (836) ขึ้นทะเบียนสาหร่ายทะเลในระบบ Fisheries Map ได้แล้ว.. (753) รายงานข้อมูล ทบ.1 และ ทบ.2 ปีงบ 2564.. (736) Line Group_GIS-ทะเบียนเกษตรกร.. (674) วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเ.. (670) เจ้าหน้าที่กลุ่ม พทภ. ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดสร้างรูปแปลงเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Polygon) ที่ จ.ราชบุรี.. (662) วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลพื้นที่จับสัตว์น้.. (660) แนะนำระบบ Fisheries Map และ DOF MAP.. (656) วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหลักสูตร“การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอ.. (613) ศทส. นำร่องจัดทำ Polygon จ.ราชบุรี สำเร็จ จังหวัดที่เหลือรอดำเนินการ.. (603) ศทส. เข้าร่วมงานเสวนา “การใช้ระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการจัดการน้ำทั้งประเทศ”.. (599) นำเสนอ “DOF Map” Mobile Application ในงานวิชาการ GEOINFOTECH 2018.. (597) วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เ.. (593) ศทส. จัดทำ .. (565)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (พทภ.)

     กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900