วันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลพื้นที่จับสัตว์น้ำ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รุ่นที่ 3”

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

วันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลพื้นที่จับสัตว์น้ำ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รุ่นที่ 3”  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-22  |   ข่าววันที่: 2017-03-02 |  อ่าน: 568 ครั้ง
 

          เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลพื้นที่จับสัตว์น้ำ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รุ่นที่ 3” ให้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประมงอำเภอ ในสังกัดสำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จำนวน 40 คน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลพื้นที่จับสัตว์น้ำ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900