แนะนำระบบ Fisheries Map และ DOF MAP

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


แนะนำระบบ Fisheries Map และ DOF MAP 

ข่าวกิจกรรม


           วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แนะนำการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) และระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศประมง (DOF Map) แก่เจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และเจ้าหน้าที่กลุ่มเศรษฐกิจการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสืบค้นข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 7 คน ณ ห้องประชุมเสือตอ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

     กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fisheries.gis@gmail.com   0 2940 6278 , 0 2562 0600-15 ต่อ 5111   0 2940 6278