แนะนำระบบ Fisheries Map และ DOF MAP

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (พทภ.)

แนะนำระบบ Fisheries Map และ DOF MAP 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-05-11  |   ข่าววันที่: 2018-05-10 |  อ่าน: 630 ครั้ง
 

           วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แนะนำการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) และระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศประมง (DOF Map) แก่เจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และเจ้าหน้าที่กลุ่มเศรษฐกิจการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสืบค้นข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 7 คน ณ ห้องประชุมเสือตอ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง  


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อเรา.. (1,889)  แบบรายงานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ Fisheries Map.. (1,807) แบบฟอร์มเปล่าการนำเข้าข้อมูล กษ.02.. (1,722) รายงานข้อมูล ทบ.1 และ ทบ.2 ปีงบ 2563.. (1,668) แบบฟอร์มขอรับบริการจัดทำแผนที่ ปีงบฯ2564.. (1,596) ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2563.. (1,528) งานมหกรรม EECi อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรี.. (804) ขึ้นทะเบียนสาหร่ายทะเลในระบบ Fisheries Map ได้แล้ว.. (668) เจ้าหน้าที่กลุ่ม พทภ. ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดสร้างรูปแปลงเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Polygon) ที่ จ.ราชบุรี.. (640) วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลพื้นที่จับสัตว์น้.. (634) แนะนำระบบ Fisheries Map และ DOF MAP.. (630) Line Group_GIS-ทะเบียนเกษตรกร.. (621) วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเ.. (603) วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหลักสูตร“การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอ.. (585) ศทส. นำร่องจัดทำ Polygon จ.ราชบุรี สำเร็จ จังหวัดที่เหลือรอดำเนินการ.. (577) ศทส. เข้าร่วมงานเสวนา “การใช้ระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการจัดการน้ำทั้งประเทศ”.. (569) นำเสนอ “DOF Map” Mobile Application ในงานวิชาการ GEOINFOTECH 2018.. (563) วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เ.. (543) ศทส. จัดทำ .. (536) วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้ทำการฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประ.. (530)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (พทภ.)

     กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900