พื้นที่อนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


พื้นที่อนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง 

บริการแผนที่


พื้นที่อนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

    รายละเอียด กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  email  fisheries.gis@gmail.com  โทรศัพท์ 0 2940 6278 , 0 2562 0600-15 ต่อ 5111  FAX 0 2940 6278
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6