กำหนดการไปราชการในพื้นที่ส่วนภูมิภาค เพื่อแนะนำการใช้งานระบบ Fisheries Map

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


กำหนดการไปราชการในพื้นที่ส่วนภูมิภาค เพื่อแนะนำการใช้งานระบบ Fisheries Map 

ข่าวประชาสัมพันธ์


      ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มีกำหนดการเดินทางไปราชการในพื้นที่ส่วนภูมิภาค เพื่อแนะนำการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด ในเดือนมีนาคม 2561 ตามรายละเอียด ดังนี้

                1. สำนักงานประมงจังหวัดเลย                 วันที่   7 –   8 มีนาคม 2561

                2. สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก        วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2561

                3. สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี        วันที่ 15 – 16 มีนาคม 2561

                4. สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต               วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561

                5. สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี     วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561

         ผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว กรุณานำเครื่องรับสัญญาณ GPS  เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook และดาวน์โหลดคู่มือสำหรับการอบรม ได้ที่ ระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map)  à Download เอกสาร หรือ www4.fisheries.go.th/gis à คู่มือ/ความรู้  ในหัวข้อดังนี้

                1. วิธีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

                2. คู่มือการใช้งานเครื่องรับสัญญาณจีพีเอส (GPS)

                3. คู่มือปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2561

                4. การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ

          สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง หากสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์กับสำนักงานประมงจังหวัดตามที่ระบุข้างต้น เพื่อทางสำนักงานฯ จะได้จัดเตรียมสถานที่ และอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

     กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fisheries.gis@gmail.com   0 2940 6278 , 0 2562 0600-15 ต่อ 5111   0 2940 6278