8. Q&A 

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท ประจำปีง...  99   ระบบบริการข้อมูลสถิติการประมง   85  ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนา...  84  ร่วมพิธีน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก...  80  รักษาราชการแทนประมงจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ...  78  ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องการเลี้ยงปลา/กบในกระชังบก ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ...  77  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง แบบเบ็ดเสร็จ (Fisheries Coordinator)...  39  ตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้พร้อมแนะนำการจัดการฟาร์ม เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย   37  ร่วมงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ...  34  ร่วมพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Chai Nat ผ่านระบบ Zoom พร้อมกันกับส่วนกลาง โดย...  31


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท

     ศาลากลางจังหวัดชัยนาท (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนพรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000    fpo-chainat@dof.in.th   056411301   056421324   แฟนเพจ