ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมฯ ในวันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมฯ ในวันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562  

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-19  |   ข่าววันที่: 2019-07-19 |  อ่าน: 106 ครั้ง
 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมฯ ในวันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 25 คน ณ ห้องฝึกอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเพิ่มเติมชื่อหรือสอบถามข้อมูลได้ที่นางสาวสมลักษณ์ ขุนจันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-940-6225 หรือเบอร์ภายใน 5109 (รายละเอียด)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (2,152)  หน่วยงานภายในศทส.(พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ).. (1,681) G-Chat.. (1,587) แบนเนอร์.. (1,443) ประวัติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร.. (1,290) Anti IUU.. (1,000) Aqualib Apps.. (929) elicense.. (905) researchApp.. (872) Feed Apps.. (835) ดำเนินการอบรมการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศทส.. (628) กลุ่่มบริหาร.. (608) สัมมนาเรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” พร้อมมอบแนวทางในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน ให้ถูกต.. (560) เอกสารฯคณะกรรมการ ICT.. (484) เปิดการสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านการสารสนเทศขององค์กร”.. (463) กระบวนการ Work Flow.. (458) แผนปฏิบัติงานในการประหยัดพลังงานกรมประมง.. (440) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ”.. (415) แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กร”.. (388) ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้หน่วยงานตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาในเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด.. (350)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900