แบบฟอร์มฯ สรุปรายงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมประมง

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

แบบฟอร์มฯ สรุปรายงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมประมง 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-01-08  |   ข่าววันที่: 2019-01-08 |  อ่าน: 261 ครั้ง
 

 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี61  
 แบบฟอร์มรายงานมาตรา 11 (หส. 6)   
 แบบฟอร์มรายงานมาตรา 9 (หส.1 - หส.5)   
 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)   
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (3,535)  G-Chat.. (2,585) ประวัติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร.. (2,372) หน่วยงานภายในศทส.(พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ).. (2,196) Anti IUU.. (1,931) elicense.. (1,915) Aqualib Apps.. (1,888) แบนเนอร์.. (1,882) researchApp.. (1,806) Feed Apps.. (1,791) กระบวนการ Work Flow.. (1,039) ดำเนินการอบรมการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศทส.. (823) สัมมนาเรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” พร้อมมอบแนวทางในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน ให้ถูกต.. (754) วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร.. (643) เอกสารฯคณะกรรมการ ICT.. (629) แผนปฏิบัติงานในการประหยัดพลังงานกรมประมง.. (613) ตระหนักรู้ IT กับ ศทส. ประจำเดือนมกราคม 2562 เรื่อง รู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News).. (610) เปิดการสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านการสารสนเทศขององค์กร”.. (596) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ”.. (595) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง โดยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานเป.. (528)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900