การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus Kaspersky) ของกรมประมง พร้อมคู่มือการบริหารจัดการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ของกรมประมง

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus Kaspersky) ของกรมประมง พร้อมคู่มือการบริหารจัดการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ของกรมประมง 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-10-16  |   ข่าววันที่: 2018-04-09 |  อ่าน: 232 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561เวลา 09:00-12:00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล ได้จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus Kaspersky) ของกรมประมง โดยมีเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 25 คน ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และได้จัดทำคู่มือการบริหารจัดการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ของกรมประมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการและแก้ไขปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


link คู่มือ : https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref25681

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (3,380)  G-Chat.. (2,494) ประวัติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร.. (2,274) หน่วยงานภายในศทส.(พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ).. (2,172) Anti IUU.. (1,860) elicense.. (1,819) Aqualib Apps.. (1,816) แบนเนอร์.. (1,800) researchApp.. (1,737) Feed Apps.. (1,713) กระบวนการ Work Flow.. (965) ดำเนินการอบรมการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศทส.. (790) สัมมนาเรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” พร้อมมอบแนวทางในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน ให้ถูกต.. (719) เอกสารฯคณะกรรมการ ICT.. (603) แผนปฏิบัติงานในการประหยัดพลังงานกรมประมง.. (577) เปิดการสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านการสารสนเทศขององค์กร”.. (572) วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร.. (564) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ”.. (546) แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กร”.. (497) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง โดยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานเป.. (494)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900