เเจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับติดต่องาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ช่วงสถานการณ์ Covid-19

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร


เเจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับติดต่องาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ช่วงสถานการณ์ Covid-19 

กิจกรรม


เเจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับติดต่องานกลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายฯ (คปท.) ช่วงสถานการณ์ Covid-19
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน ชื่อเล่น อีเมล์ เบอร์โทรติดต่อ
งานประกาศ ประกวดราคา แผนจัดซื้อจัดจ้าง ขึ้นข่าว ส่งมาที่อีเมล์ it@dof.in.th
น.ส.นัยนา ภู่พันธ์ เอ๋ pakorn_a3@hotmail.com  081-7780368
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข จิ๊บ jibbb_jibbb2012@hotmail.co.th 064-9695947
 งานช่าง ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
นายยวนยุท หงษ์ชุมแพ ตุ๊ก  tawan_12@hotmail.com 087-4103472
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข เด่น Thaweesakb@fisheries.go.th 080-0441123
น.ส.กิติยา กุลเกียรติชัย จอย ki_kul13@hotmail.com 081-3958395
งาน Internet, Wifi, E-mail 
นายอภิสิทธิ์ ขำศิริ เจี๊ยบ apisitk@fisheries.go.th 086-7725332 
นายมารุต ปัญจพรอุดมลาภ รุต  marutp@fisheries.go.th 087-5707505
นายไพศาล ผลสง่า ไก่ phaisan.kai@gmail.com 099-6191692
นายอรรถชัย อินทรทรัพย์ ออด peachy.oddy@gmail.com 086-6630700
น.ส.นันทิยา พูลสวัสดิ์ เอ็กซ์ nanthiyap@fisheries.go.th 061-4696294
 งาน Website 
นายอรรถชัย อินทรทรัพย์ ออด peachy.oddy@gmail.com 086-6630700
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข จิ๊บ jibbb_jibbb2012@hotmail.co.th 064-9695947
นายนภัส โสมวดี เฟย auto_n2@hotmail.com 099-5256977
 งาน Zoom 
นายกิติพร เจียรสมจิตร โอ้ต kittipornj@fisheries.go.th 081-6484042
น.ส.นันทิยา พูลสวัสดิ์ เอ็กซ์ nanthiyap@fisheries.go.th 061-4696294
นายมารุต ปัญจพรอุดมลาภ รุต marutp@fisheries.go.th 087-5707505
นายไพศาล ผลสง่า ไก่ phaisan.kai@gmail.com 099-6191692
ว่าที่ร้อยโททัศสาคร สุวรรณจิระ บีท Beet_t-s@hotmail.com 089-6787036
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข จิ๊บ jibbb_jibbb2012@hotmail.co.th 064-9695947
นายธนภัทร น้อยแสง เต้ย tanapat45728@gmail.com 080-2996749
น.ส.วิลาสินี โพธิ์พันธุ์ กวาง   083-0313983
น.ส.สุคนธา สาระรักษ์ ปุ๊ก   085-8338795
งานจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ / ขอตั้งงบประมาณ ICT 
น.ส.มัลลิกา เบญจศรีสุวรรณ อุ๋ย ouija014@gmail.com 081-7756235 
น.ส.สมลักษณ์ ขุนจันทร์ สาว sow2000@hotmail.com 083-0224502

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ผังโครงสร้างการบริหารงานในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   144   แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO)   144  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ   138  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ   129  รายชื่อผู้รับผิดชอบประสานงานแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศ   127  Analysis of production and environmental effects of Nile tilapia and white shrim...  120  คำสั่งคณะทำงานบริหารการเปลี่ยนแปลงและปรับแต่งระบบสารสนเทศ (ICM) 2563   113  ระบบติดตามเรือประมง (VMS) และผลจับสัตว์น้ำ (e-logbook) ในเชิงพื้นที่และเวลา   111  การเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรหอยลาย (Paphia undulata) เพื่อเพิ่มผลผลิตและศั...  109  คำสั่งคณะทำงานบริหารการเปลี่ยนแปลงและปรับแต่งระบบสารสนเทศ (ICM) 2561   108

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900     it@dof.in.th   0 2940 6275   0 2940 6220   แฟนเพจ