แผนปฏิบัติงานในการประหยัดพลังงานกรมประมง

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

แผนปฏิบัติงานในการประหยัดพลังงานกรมประมง 

เมนูหลัก

 เผยเเพร่: 2016-12-26  |   ข่าววันที่: 2016-12-26 |  อ่าน: 636 ครั้ง
 

แผนปฏิบัติงานในการประหยัดพลังงานกรมประมง  (ศูนย์สารสนเทศ)ไตรมาส 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายละเอียด)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (3,711)  G-Chat.. (2,682) ประวัติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร.. (2,469) หน่วยงานภายในศทส.(พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ).. (2,196) elicense.. (1,993) Anti IUU.. (1,988) แบนเนอร์.. (1,955) Aqualib Apps.. (1,954) researchApp.. (1,861) Feed Apps.. (1,843) กระบวนการ Work Flow.. (1,100) ดำเนินการอบรมการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศทส.. (855) สัมมนาเรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” พร้อมมอบแนวทางในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน ให้ถูกต.. (778) วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร.. (704) ตระหนักรู้ IT กับ ศทส. ประจำเดือนมกราคม 2562 เรื่อง รู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News).. (702) เอกสารฯคณะกรรมการ ICT.. (663) แผนปฏิบัติงานในการประหยัดพลังงานกรมประมง.. (636) เปิดการสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านการสารสนเทศขององค์กร”.. (626) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ”.. (623) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง โดยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานเป.. (570)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900