จับผลผลิตกุ้งก้ามกรามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

จับผลผลิตกุ้งก้ามกรามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-15  |   ข่าววันที่: 2019-08-15 |  อ่าน: 82 ครั้ง
 

15 สิงหาคม 2562 นายสมชิต กรดแก้ว ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางบุษราคัม หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา ได้ลงพื้นที่พบปะ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ได้ตกเบ็ด วางไซจับผลผลิตกุ้งก้ามกราม จากการปล่อยในแหล่งน้ำของสำนักงานประมงจังหวัดยะลา ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในพื้นที่พิเศษ โดยได้คัดเลือกแหล่งน้ำคลองลำดา ในการปล่อยกุ้งก้ามกรามจำนวนกว่า 300,000ตัว  ลงแหล่งน้ำเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2561  ซึ่งสามารถจับผลผลิตจากกุ้งก้ามกรามที่ปล่อยได้มีขนาด 3 -4 ตัวต่อกิโลกรัม จำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 500 -600 บาท นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,565)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,242) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (757) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (705) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (664) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (663) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (641) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (577) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (557) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (539) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (529) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (524) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (502) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (480) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (456) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (454) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (451) แบบฟอร์มคำขอ.. (441) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (428) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (420)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000