อบรมคณะกรรมการประมงประจำโรงเรียน

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

อบรมคณะกรรมการประมงประจำโรงเรียน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-03  |   ข่าววันที่: 2019-07-02 |  อ่าน: 54 ครั้ง
 

2 กรกฎาคม 2562  สำนักงานประมงจังหวัดยะลา จัดฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน กิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อโรงเรียน หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนนิคมพิทักษ์ราษฏร์  อำเภอธารโต จังหวัดยะลา  ซึ่งมีนายชยากร มณี เจ้าพนักงานประมง และนายกีตาร์ บูละ เจ้าพนักงานประมง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และสถาบันศึกษาปอเนาะอิสลามศาสน์ดารุสลาม ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนางบุษราคัม หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยนางสุจิต ศิริรักษ์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนายปรัชญา ปลอดทอง เจ้าพนักงานประมง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมประชาสัมพันธ์ห้ามทำการประมงในฤดูวางไข่ ช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562  และติดตามผลการดำเนินงานด้านประมงของโรงเรียน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,517)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,208) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (731) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (683) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (644) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (639) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (619) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (559) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (540) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (522) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (512) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (500) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (472) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (455) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (435) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (434) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (432) แบบฟอร์มคำขอ.. (429) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (412) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (402)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000