อบรมคณะกรรมการประมงประจำโรงเรียน

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

อบรมคณะกรรมการประมงประจำโรงเรียน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-03  |   ข่าววันที่: 2019-07-02 |  อ่าน: 64 ครั้ง
 

2 กรกฎาคม 2562  สำนักงานประมงจังหวัดยะลา จัดฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน กิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อโรงเรียน หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนนิคมพิทักษ์ราษฏร์  อำเภอธารโต จังหวัดยะลา  ซึ่งมีนายชยากร มณี เจ้าพนักงานประมง และนายกีตาร์ บูละ เจ้าพนักงานประมง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และสถาบันศึกษาปอเนาะอิสลามศาสน์ดารุสลาม ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนางบุษราคัม หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยนางสุจิต ศิริรักษ์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนายปรัชญา ปลอดทอง เจ้าพนักงานประมง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมประชาสัมพันธ์ห้ามทำการประมงในฤดูวางไข่ ช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562  และติดตามผลการดำเนินงานด้านประมงของโรงเรียน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,572)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,245) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (759) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (708) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (669) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (666) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (642) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (578) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (559) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (541) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (530) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (528) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (505) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (485) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (458) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (455) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (453) แบบฟอร์มคำขอ.. (442) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (431) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (423)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000