พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดและปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดและปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-06-20  |   ข่าววันที่: 2019-06-20 |  อ่าน: 76 ครั้ง
 

20 มิถุนายน 2562  ณ บึงน้ำใส หมู่ที่ 4 ตำบลตะโลหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดยะลา ร่วมกับอำเภอรามันและองค์การบริหารตำบลตะโละหะลอ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   3 มิถุนายน 2562  ทรงมีพระชนมายุ 41 พรรษา  โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี และนายสมชิต กรดแก้ว ประมงจังหวัดยะลา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธี  ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาบ้า  และปลาตะเพียน จำนวน 200,000 ตัว ลงในบึงน้ำใส  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินี  อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น   จากนั้นได้ร่วมปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นพะยอม ต้นตะเคียนทอง และต้นราชพฤกษ์ จำนวน 100 ต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,562)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,241) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (757) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (705) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (664) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (662) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (641) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (576) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (554) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (538) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (529) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (524) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (502) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (479) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (456) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (454) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (450) แบบฟอร์มคำขอ.. (441) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (428) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (419)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000