ประกาศผลการตัดสินการแข่งขันประกวดปลากัดสวยงาม ปี 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ประกาศผลการตัดสินการแข่งขันประกวดปลากัดสวยงาม ปี 2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-05-31  |   ข่าววันที่: 2019-05-30 |  อ่าน: 67 ครั้ง
 

ผลการตัดสินการประกวดแข่งขันปลากัดสวยงาม นิทรรศการปลาสวยงาม ประจำปี 2562 งานสมโภชและงานกาชาด จังหวัดยะลา  

ประเภทปลากัดครีบสั้นรวมทุกประเภทหางและสี

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1       นายเฉลิมพล ดวงสุวรรณี  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1    เด็กชายศรัณย์กุล เกื้ออรุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    นางสาวสุกัลยา เดชสงคราม

 

ประเภทปลากัดครีบยาวรวมทุกประเภทหางและสี

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1        นางสาวสนธิลา บุญมาก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1     เด็กหญิงกัญญาวีร์  พิมพ์เพ็ชร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2     สตอ.ณรงค์ศักดิ์  ต้นป้อ

ประเภทปลาแปลก    - ไม่มีผู้สมัครส่งปลาเข้าประกวด-

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,492)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,199) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (721) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (676) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (634) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (625) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (613) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (551) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (531) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (516) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (498) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (480) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (455) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (448) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (430) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (426) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (423) แบบฟอร์มคำขอ.. (420) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (407) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (396)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000