ถวายภัตตาหารเพลกิจกรรมวันธรรมสวนะ

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ถวายภัตตาหารเพลกิจกรรมวันธรรมสวนะ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-04-19  |   ข่าววันที่: 2019-04-19 |  อ่าน: 87 ครั้ง
 

         19 เมษายน 2562  ณ วัดชมพูสถิต ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายสมชิต กรดแก้ว ประมงจังหวัดยะลา นำเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัย และถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุ  ตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนพระภิกษุ-สามเณร ในวันธรรมสวนะ(วันพระ) อีกทั้งเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดแก่พุทธศาสนิกชน โดยมีเจ้าหน้าที่จากตำรวจภูธรจังหวัดยะลา  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา สำนักงานปฏิรูปที่ดิน สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,517)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,207) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (728) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (682) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (640) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (637) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (617) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (559) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (539) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (522) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (511) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (499) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (470) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (454) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (434) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (433) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (432) แบบฟอร์มคำขอ.. (428) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (411) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (401)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000