ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 7 ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการนโยบายกรมประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 7 ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการนโยบายกรมประมง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-03-12  |   ข่าววันที่: 2019-03-12 |  อ่าน: 77 ครั้ง
 

12 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพลวงชมพู สำนักงานประมงจังหวัดยะลา  นายวิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7  เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลาในการปฏิบัติงาน  พร้อมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการนโยบายกรมประมง  โดยเน้นย้ำการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบ และมีประสิทธิผลตามเป้าหมาย  และให้หลักคิดในการทำงานโดยผู้นำองค์กรควรมีหลักธรรมาภิบาลในการทำงานร่วมกัน  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้อง ในรูปแบบพี่สอนน้อง  เพื่อให้มีความสุขในการทำงานทำให้ผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย  โดยมีนายสมชิต กรดแก้ว ประมงจังหวัดยะลา  นายการุณ อุไรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมให้การต้อนรับ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,565)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,243) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (757) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (706) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (665) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (663) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (642) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (577) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (557) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (539) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (529) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (524) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (503) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (481) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (457) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (455) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (451) แบบฟอร์มคำขอ.. (441) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (429) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (420)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000