สำรวจปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

สำรวจปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-02-28  |   ข่าววันที่: 2019-02-28 |  อ่าน: 89 ครั้ง
 

28 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิลปมณี ประมงอำเภอยะหา พร้อมด้วยนายอาหามะ กายุ  เจ้าพนักงานประมง สำนักงานประมงอำเภอยะหา ออกสำรวจข้อมูลเกษตรกรเพื่อปรับปรุงทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในพื้นที่ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา จำนวน 48 ราย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงให้ประชาชนรับทราบถึงความสำคัญของการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,577)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,247) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (764) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (715) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (674) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (672) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (647) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (583) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (562) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (549) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (544) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (533) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (515) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (490) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (462) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (460) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (460) แบบฟอร์มคำขอ.. (448) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (442) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (435)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000