ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-01-29  |   ข่าววันที่: 2019-01-29 |  อ่าน: 93 ครั้ง
 

29 มกราคม 2562   สำนักงานประมงจังหวัดยะลา  ได้เข้าร่วมจัดงานโครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่”  ณ  สนามกีฬาเทศบาลตำบลบุดี  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  โดยการจัดงานดังกล่าว เป็นโครงการที่ร่วมบูรณาการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดยะลา  เพื่อให้บริการด้านการเกษตร และถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเกษตร ให้กับเกษตรกร    ซึ่งในส่วนของสำนักงานประมงจังหวัดยะลา  นำโดยนายสมปอง แสงทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  นางบุษราคัม หมื่นสา  ประมงอำเภอเมืองยะลา  และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา  ได้จัดบริการคลินิกประมง ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและรักษาโรคสัตว์น้ำ การควบคุมโรคระบาดสัตว์น้ำ การตรวจคุณภาพน้ำ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  พร้อมมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา  


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,587)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,254) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (772) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (717) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (676) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (675) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (651) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (584) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (564) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (560) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (558) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (534) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (519) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (492) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (471) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (462) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (461) แบบฟอร์มคำขอ.. (452) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (448) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (435)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000