จังหวัดพัทลุง   ร่วมจัดกิจกรรมเพิ่มผลผลิตปลาดุกอุยในแหล่งน้ำทะเลน้อย จำนวน  150,000 ตัว

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง   ร่วมจัดกิจกรรมเพิ่มผลผลิตปลาดุกอุยในแหล่งน้ำทะเลน้อย จำนวน  150,000 ตัว  

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-19  |   ข่าววันที่: 2019-08-15 |  อ่าน: 22 ครั้ง
 

               วันที่ 15 สิงหาคม 2562  เวลา 10.30 น.  นายสันติชัย  รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดพัทลุง    พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดพัทลุง   ร่วมจัดกิจกรรมเพิ่มผลผลิตปลาดุกอุยในแหล่งน้ำทะเลน้อย จำนวน  150,000 ตัว (หนึ่งแสนห้าหมื่นตัว)  เพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำปลาดุกอุยในพื้นที่แหล่งน้ำทะเลน้อย  ที่จะมีอัตราสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำการประมง  และการประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า (GI)   ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวบ่อชี้ทางภูมิศาสตร์ชนิดหนึ่งของจังหวัดพัทลุง  และเป็น           การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต และความมั่นคงทางอาหาร และตรงกับวิสัยทัศน์จังหวัดพัทลุง     คือ “พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์  วิถียั่งยืน”  โดยมีนายศิลป์ชัย  รามณีย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยนายอำเภอควนขนุน หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา  พี่น้องประชาชน นักเรียน  มาร่วมปล่อยพันธุ์ปลาดุกอุยจำนวนมาก  ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง             


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ขอเชิญเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากพะยูน เข้าร่วม “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่” ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (2,133)  เปิดจวนฯชวนน้อง เยี่ยมชม บ้านเจ้าเมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณบ้านพ.. (726) ประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาร สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (571) แบบฟอร์ม1.. (535) สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง.. (474) อบรมเกษตรกรอำเภอควนขนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 .. (421) ข่าวรับสมัครงาน.. (417) ร่วมการติดตามคณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมนาแปลงใหญ่ จังหวัดพัทลุง.. (390) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง.. (377) นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานเปิดหน่วยบริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโหนดหม.. (372) ร่วมประชุมการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว)  โดยมีนายปรีชา  บริเพ็ชร  ประมงอำเภอปากพะยูน.. (362) นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ ถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ.. (356) ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 .. (350) ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง.. (337) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงฯ.. (331) งบทดลองประจำเดือน.. (330) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเกษตร.. (316) สำนักงานประมงอำเภอปากพะยูนร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา ชาวบ้านช่องฟืนร่วมกันปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว.. (311) งดจับปลาในฤดูวางไข่.. (296) นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2561.. (293)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000