เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน  ต้นรวงผึ้งอันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า)

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน  ต้นรวงผึ้งอันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-04-30  |   ข่าววันที่: 2019-04-29 |  อ่าน: 41 ครั้ง
 

 วันนี้ (29 เมษายน 2562) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุงหลังเก่า นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ข้าราชการ พร้อมจิตอาสาจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน  ต้นรวงผึ้งอันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า)สำหรับการปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ในครั้งนี้ เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี นำคณะผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเข้ารับพระราชทานต้นไม้มงคล เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562   ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ขอเชิญเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากพะยูน เข้าร่วม “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่” ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (2,113)  เปิดจวนฯชวนน้อง เยี่ยมชม บ้านเจ้าเมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณบ้านพ.. (724) ประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาร สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (564) แบบฟอร์ม1.. (530) สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง.. (470) อบรมเกษตรกรอำเภอควนขนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 .. (419) ข่าวรับสมัครงาน.. (416) ร่วมการติดตามคณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมนาแปลงใหญ่ จังหวัดพัทลุง.. (387) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง.. (376) นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานเปิดหน่วยบริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโหนดหม.. (364) ร่วมประชุมการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว)  โดยมีนายปรีชา  บริเพ็ชร  ประมงอำเภอปากพะยูน.. (360) นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ ถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ.. (354) ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 .. (348) ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง.. (335) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงฯ.. (330) งบทดลองประจำเดือน.. (328) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเกษตร.. (313) สำนักงานประมงอำเภอปากพะยูนร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา ชาวบ้านช่องฟืนร่วมกันปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว.. (309) งดจับปลาในฤดูวางไข่.. (294) โครงสร้างสำนักงานประมงอำเภอ.. (291)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000