พิธีเปิดนิทรรศการกลางแจ้งเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการตามฐานเรียนรู้ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปล่อยพันธุ์ปลา เยี่ยมชมนวัตกรรมบ้านดิน

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

พิธีเปิดนิทรรศการกลางแจ้งเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการตามฐานเรียนรู้ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปล่อยพันธุ์ปลา เยี่ยมชมนวัตกรรมบ้านดิน  

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-12-08  |   ข่าววันที่: 2018-12-05 |  อ่าน: 137 ครั้ง
 

                                วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวกาญจนา  เตี้ยวซี   หัวหน้ากล่มบริหารจัดการด้านการประมง  รักษาราชการแทนประมงจังหวัดพัทลุง  ร่วมงานวันดินโลก โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการกลางแจ้งเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการตามฐานเรียนรู้ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปล่อยพันธุ์ปลา เยี่ยมชมนวัตกรรมบ้านดิน โดยมีนายธนิต สมแก้ว ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง "ตามรอยพ่อ"กล่าวต้อนรับ นายปรีชา พันธุ์สน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงกล่าวรายงานและมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รอง ผวจ. หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ภาคเอกชน เกษตรกร นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง "ตามรอยพ่อ" ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ขอเชิญเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากพะยูน เข้าร่วม “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่” ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (2,106)  เปิดจวนฯชวนน้อง เยี่ยมชม บ้านเจ้าเมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณบ้านพ.. (722) ประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาร สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (564) แบบฟอร์ม1.. (524) สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง.. (469) อบรมเกษตรกรอำเภอควนขนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 .. (419) ข่าวรับสมัครงาน.. (413) ร่วมการติดตามคณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมนาแปลงใหญ่ จังหวัดพัทลุง.. (383) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง.. (375) นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานเปิดหน่วยบริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโหนดหม.. (362) ร่วมประชุมการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว)  โดยมีนายปรีชา  บริเพ็ชร  ประมงอำเภอปากพะยูน.. (357) นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ ถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ.. (353) ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 .. (348) ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง.. (335) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงฯ.. (329) งบทดลองประจำเดือน.. (326) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเกษตร.. (312) สำนักงานประมงอำเภอปากพะยูนร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา ชาวบ้านช่องฟืนร่วมกันปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว.. (303) งดจับปลาในฤดูวางไข่.. (294) นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2561.. (289)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000