นางมัณฑนา  สุขเกษม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2561

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

นางมัณฑนา  สุขเกษม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2561 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-10-18  |   ข่าววันที่: 2018-10-11 |  อ่าน: 58 ครั้ง
 

วันที่11 ตุลาคม2561 นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางมัณฑนา  สุขเกษม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานพร้อมด้วยนายชูพงศ์ แก้วกลับ เจ้าหน้าที่ประมง มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2561 ในพื้นที่อำเภอป่าพะยอมจังหวัดพัทลุง และได้ติดตามโครงการผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ขอเชิญเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากพะยูน เข้าร่วม “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่” ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (2,226)  เปิดจวนฯชวนน้อง เยี่ยมชม บ้านเจ้าเมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณบ้านพ.. (781) ประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาร สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (598) แบบฟอร์ม1.. (579) สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง.. (493) อบรมเกษตรกรอำเภอควนขนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 .. (441) ข่าวรับสมัครงาน.. (439) ร่วมการติดตามคณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมนาแปลงใหญ่ จังหวัดพัทลุง.. (410) นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานเปิดหน่วยบริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโหนดหม.. (410) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง.. (394) ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 .. (386) ร่วมประชุมการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว)  โดยมีนายปรีชา  บริเพ็ชร  ประมงอำเภอปากพะยูน.. (385) นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ ถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ.. (384) ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง.. (361) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงฯ.. (357) งบทดลองประจำเดือน.. (344) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเกษตร.. (341) สำนักงานประมงอำเภอปากพะยูนร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา ชาวบ้านช่องฟืนร่วมกันปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว.. (328) งดจับปลาในฤดูวางไข่.. (319) นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2561.. (316)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000