นางสาวอัจฉรา สุนทรอภิชาติ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ภาคใต้ ณ วิสาหกิจชุมชนบุชรอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

นางสาวอัจฉรา สุนทรอภิชาติ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ภาคใต้ ณ วิสาหกิจชุมชนบุชรอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-09-04  |   ข่าววันที่: 2018-09-01 |  อ่าน: 331 ครั้ง
 

วันที่ 1 กันยายน 2561 นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายยงยุทธ ลิ่มพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายสิทธิพล เมืองสง ประมงอำเภอบางแก้ว ให้การต้อนรับนางสาวอัจฉรา สุนทรอภิชาติ  ผู้ตรวจราชการกรม  พร้อมด้วยคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ภาคใต้ ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำวิสาหกิจชุมชนบุชรอ ตำบลนาปะขอ และเกษตรกรดีเด่น สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  นายประกอบ แดงปรก หมู่ที่ 6 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงวันที่ 1 กันยายน 2561 นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายยงยุทธ ลิ่มพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายสิทธิพล เมืองสง ประมงอำเภอบางแก้ว ให้การต้อนรับนางสาวอัจฉรา สุนทรอภิชาติ  ผู้ตรวจราชการกรม    พร้อมด้วยคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ภาคใต้ ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำวิสาหกิจชุมชนบุชรอ ตำบลนาปะขอ และเกษตรกรดีเด่น สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  นายประกอบ แดงปรก หมู่ที่ 6 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ขอเชิญเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากพะยูน เข้าร่วม “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่” ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (2,551)  เปิดจวนฯชวนน้อง เยี่ยมชม บ้านเจ้าเมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณบ้านพ.. (1,001) ประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาร สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (825) แบบฟอร์ม1.. (822) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม).. (621) ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 .. (610) นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ ถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ.. (605) ข่าวรับสมัครงาน.. (598) นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานเปิดหน่วยบริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโหนดหม.. (586) ร่วมประชุมการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว)  โดยมีนายปรีชา  บริเพ็ชร  ประมงอำเภอปากพะยูน.. (555) อบรมเกษตรกรอำเภอควนขนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 .. (553) ร่วมการติดตามคณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมนาแปลงใหญ่ จังหวัดพัทลุง.. (550) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง.. (544) ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง.. (542) ประชาสัมพันธ์ ปิดอ่าวไทย ปี 63.. (514) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงฯ.. (513) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเกษตร.. (494) งบทดลองประจำเดือน.. (482) อบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตร ทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันท.. (482) นายสายันต์ เอี่ยมรอด ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามงาน ในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน และประชุมหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดพัทลุง ณ ประชุมห้องประชุมส.. (475)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000