นายสิทธิพล เมืองสง ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมปล่อยพันธุ์ กุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000 ตัว ณ บริเวณคลองลำธาร์

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

นายสิทธิพล เมืองสง ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมปล่อยพันธุ์ กุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000 ตัว ณ บริเวณคลองลำธาร์  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-05-31  |   ข่าววันที่: 2018-05-30 |  อ่าน: 419 ครั้ง
 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายสิทธิพล เมืองสง ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ครูและนักเรียนโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000 ตัว บริเวณคลองลำธาร์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง  โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ขอเชิญเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากพะยูน เข้าร่วม “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่” ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (2,508)  เปิดจวนฯชวนน้อง เยี่ยมชม บ้านเจ้าเมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณบ้านพ.. (969) ประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาร สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (790) แบบฟอร์ม1.. (786) ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 .. (584) ข่าวรับสมัครงาน.. (576) นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ ถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ.. (570) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม).. (563) นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานเปิดหน่วยบริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโหนดหม.. (551) อบรมเกษตรกรอำเภอควนขนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 .. (534) ร่วมการติดตามคณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมนาแปลงใหญ่ จังหวัดพัทลุง.. (529) ร่วมประชุมการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว)  โดยมีนายปรีชา  บริเพ็ชร  ประมงอำเภอปากพะยูน.. (528) ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง.. (522) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง.. (520) ประชาสัมพันธ์ ปิดอ่าวไทย ปี 63.. (514) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงฯ.. (499) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเกษตร.. (474) งบทดลองประจำเดือน.. (464) อบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตร ทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันท.. (456) งดจับปลาในฤดูวางไข่.. (450)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000