นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ นายอำเภอเมืองพัทลุง เป็นประธานเปิดงาน รณรงค์ถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ นายอำเภอเมืองพัทลุง เป็นประธานเปิดงาน รณรงค์ถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)  

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-05-31  |   ข่าววันที่: 2018-05-30 |  อ่าน: 283 ครั้ง
 

วันที่ 30  พฤษภาคม 2561 นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดพัทลุง  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายถาวร  รุกขสุคนธ์ ประมงอำเมืองพัทลุง ร่วมงานรงค์ถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มฤดูกาล     ผลิตใหม่ (Field day) โดยมีนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ นายอำเภอเมืองพัทลุง  เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ และนายสมคิด รัตนวงศ์  เกษตรจังหวัดพัทลุง เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี  อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดนิทรรศการ และมีเกษตรกรเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ขอเชิญเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากพะยูน เข้าร่วม “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่” ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (2,157)  เปิดจวนฯชวนน้อง เยี่ยมชม บ้านเจ้าเมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณบ้านพ.. (732) ประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาร สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (572) แบบฟอร์ม1.. (543) สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง.. (477) อบรมเกษตรกรอำเภอควนขนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 .. (423) ข่าวรับสมัครงาน.. (420) ร่วมการติดตามคณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมนาแปลงใหญ่ จังหวัดพัทลุง.. (394) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง.. (379) นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานเปิดหน่วยบริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโหนดหม.. (377) นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ ถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ.. (364) ร่วมประชุมการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว)  โดยมีนายปรีชา  บริเพ็ชร  ประมงอำเภอปากพะยูน.. (363) ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 .. (354) ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง.. (342) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงฯ.. (334) งบทดลองประจำเดือน.. (330) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเกษตร.. (322) สำนักงานประมงอำเภอปากพะยูนร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา ชาวบ้านช่องฟืนร่วมกันปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว.. (313) งดจับปลาในฤดูวางไข่.. (299) นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2561.. (297)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000