นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานเปิดหน่วยบริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโหนดหมู่ หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานเปิดหน่วยบริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโหนดหมู่ หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-05-06  |   ข่าววันที่: 2018-05-03 |  อ่าน: 1,000 ครั้ง
 

       วันที่ 3 พฤษภาคม  2561 นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวจารุพร  หนูฤทธิ  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ออกหน่วยบริการให้ความรู้เกี่ยวการเลี้ยงสัตว์น้ำและแจกพันธุ์สัตว์น้ำ   โดยมีนายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานเปิดหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโหนดหมู่ ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ซึ่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด ระดับอำเภอทุกภาคส่วน โดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์ บุคลากรเข้าช่วยในการปฏิบัติงาน ให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชน ณ จุดเดียว และมีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการกว่า 300 คน

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ขอเชิญเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากพะยูน เข้าร่วม “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่” ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (2,906)  เปิดจวนฯชวนน้อง เยี่ยมชม บ้านเจ้าเมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณบ้านพ.. (1,343) แบบฟอร์ม1.. (1,271) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม).. (1,245) ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าประมงออนไลน์.. (1,194) ประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาร สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (1,115) นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานเปิดหน่วยบริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโหนดหม.. (1,000) ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 .. (965) ร่วมประชุมการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว)  โดยมีนายปรีชา  บริเพ็ชร  ประมงอำเภอปากพะยูน.. (943) นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ ถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ.. (906)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000