นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม การประเมินผู้บริหารองค์กรตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม การประเมินผู้บริหารองค์กรตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-22  |   ข่าววันที่: 2018-03-22 |  อ่าน: 348 ครั้ง
 

                  วันที่ 22 มีนาคม  2561  เวลา 15:00 น.  นายสันติชัย  รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดพัทลุง  เข้าร่วมประชุมการประเมินผู้บริหารองค์กรตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   โดยนางสาวดวงพร  บุญครบ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  มอบหมายให้นางสุพิตรา   สิงหะพล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานในการประชุมการประเมินผู้บริหารองค์กรตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารหารองค์การให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด  ผ่านวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย  โดยมีประเด็นการประเมินผู้บริหารใน 10 ประเด็น   ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ ชั้น 5   ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

 

 
   


                 

 

     

               


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ขอเชิญเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากพะยูน เข้าร่วม “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่” ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (2,653)  เปิดจวนฯชวนน้อง เยี่ยมชม บ้านเจ้าเมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณบ้านพ.. (1,069) แบบฟอร์ม1.. (917) ประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาร สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (902) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม).. (795) นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ ถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ.. (704) ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 .. (700) ข่าวรับสมัครงาน.. (668) นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานเปิดหน่วยบริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโหนดหม.. (656) ร่วมประชุมการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว)  โดยมีนายปรีชา  บริเพ็ชร  ประมงอำเภอปากพะยูน.. (640) ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง.. (618) อบรมเกษตรกรอำเภอควนขนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 .. (605) ร่วมการติดตามคณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมนาแปลงใหญ่ จังหวัดพัทลุง.. (604) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง.. (602) ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าประมงออนไลน์.. (589) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงฯ.. (565) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเกษตร.. (558) อบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตร ทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันท.. (553) งบทดลองประจำเดือน.. (551) นายสายันต์ เอี่ยมรอด ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามงาน ในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน และประชุมหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดพัทลุง ณ ประชุมห้องประชุมส.. (534)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000